Budavár Rotary Barátság és Jóakarat Alapítvány - Fontos

A Budapest-Budavár Rotary Klub Egyesület 1995 február 22-én kelt alapító okirattal hozta létre a Budavár Rotary Barátság és Jóakarat Alapítványt. A Fővárosi Bíróság az Alapítványt a 12.Pk.60.617/1955 számon vette nyilvántartásba.
Az Alapítvány elsődleges célja a Rotary eszme szem előtt tartásával támogatás nyújtása a rászorulóknak, segítség a hátrányos helyzetűeknek és veszélyeztetett fiataloknak, támogatás ahhoz, hogy a fiatalok, diákok külföldi tanulmányutakon a világot megismerjék, ismeretséget, barátságot kössenek és ápolják azt.

Az alapító okiratban írtaknak megfelelően az Alapítvány szociális, kulturális téren, valamint a nevelés és oktatás terén is jelentős munkát végez.

A Fővárosi Bíróság 1999 június 10-én kelt végzésével az Alapítványt közhasznú szervezetté minősítette. Ez lehetővé tette az Alapítvány számára, hogy - gyakorlatilag változatlan tevékenységi körben működve - de a támogatók segítségére kedvezőbb feltételekkel számítva folytassa munkáját.

Az Alapítvány részben állandó, részben eseti programok megvalósítását segíti.

A Rotay-International nemzetközi cserediák programja keretében a Budapest-Budavár Rotary Klub támogatásával évente 2-3 cserediák utazik a világ távoli országaiba egy középiskolai tanévre és általában ugyanennyit fogad is a Klub. A cserediákok az itt tartózkodásuk alatt havi ösztöndíjat kapnak, és esetenként a Klub ülésein valamint szervezett programokon vesznek részt. Ezeknek a költségeknek a fedezetét az Alapítvány biztosítja.
A Budapest-Budavár Rotary Klub évek óta támogatja a Budapest IV. kerület Éltes Mátyás Általános Iskola tanulóit. Az iskolában jórészt halmozottan hátrányos helyzetű, vagy fogyatékos gyermekek járnak. Az Alapítvány támogatásával kaptak az elmúlt években másoló
gépet, taneszközöket, kellékeket játékokat, sportszereket stb. A Klub évente részt vesz a Vörösmarty téren rendezett Karácsony előtti forralt bort kínáló akcióban. Az ebből származó bevételt teljes egészében az Alapítvány kapja, melyet az iskola támogatására fordítja.
Több esetben előfordult, hogy olyan - elsősorban a környező országokból - Magyarországon tanulni akaró, de a szükséges anyagi fedezettel nem rendelkező diáknak tudtunk segítséget nyújtani, aki e nélkül tanulmányait nem kezdhette volna meg, vagy nem folytathatta volna.
Gyakran merül fel olyan segítség szükségessége, amikor pl. természeti katasztrófa vagy más ok miatt szükséges a gyors anyagi támogatás. Az elmúlt évek árvizeinek áldozatait az Alapítvány ilyen módon segítette.

Az Alapítvány bevételei a támogató szervezetek vagy magán személyek befizetéseiből és a személyi jövedelemadó felajánlható 1 %-ból származnak.
Az Alapítvány működését 3 tagú kuratórium irányítja. Tekintettel a Klub és az Alapítvány szoros kapcsolatára a kuratórium elnöke az Alapítvány gazdálkodásáról és működéséről
évente beszámol a Klubnak.