Újpest gyermekeiért díjjal kitüntetett Éltes Mátyás Újpesti Speciális Általános Iskola (Budapest IV. Venetianer u. 26.) támogatása

A Budapest-Budavár Rotary Club egyik legfontosabb támogatottja ez az iskola, ahol a tanulók enyhe és közepes értelmi fogyatékosok, 67 % halmozottan sérült, részképesség kiesésben, tanuló fogyatékosságban szenved.

Az Iskola célja, hogy a tanulók alapfokú, biztos ismeretekre tegyenek szert, speciális tananyaggal, módszerekkel felkészítsék őket az élet gyakorlati, praktikus feladatainak elvégzésére. A pedagógiai munkában erőteljesen érvényesül a differenciált, egyéni és korrekciós jelleg.

A tanulók döntő többsége rossz családi háttérrel rendelkezik, sok a munkanélküli, a fogyatékos, az alkoholista szülő, börtönviselt családtag. Ebből következik, hogy az Iskola a családoktól, a szülőktől semmiféle segítségre, támogatásra nem számíthat. Így az Iskola nincs abban a helyzetben, hogy a tanórákon és az iskolán kívüli programokat szervezzen, kiemelkedő tanulói teljesítményeket jutalmazzon. Ezért fontos a mi támogatásunk.

Támogatásunk mellékterméke a tantestület felénk irányuló hálája. Jelen esetben az erkölcsi támogatás is hatásos.

Eddigi támogatásaink az alábbiak voltak:

• sokszorosító gépet ajándékoztunk az Iskolának,
• rajzversenyt szerveztünk, a résztvevőket díjaztuk, a legjobbakat jutalmaztuk,
• iskolai kiránduláshoz autóbuszt béreltünk,
• irodaszerekkel segítettük a tantestület munkáját,
• a legszegényebb gyermekeknek az erdei iskola (nyári) részvétei díját fizettük,
• iskolai ünnepélyekhez nélkülözhetetlen hangosító berendezést ajándékoztunk.

A továbbiakban az Iskola szemléltető eszközeinek korszerűsítésében és a tantestület technikai eszközeinek felújításában várják segítségünket.

A Klubunk által évek támogatott, Éltes Mátyásról elnevezett kisegítő iskola abban az épületben működik, ahol Babits Mihály is tanított (akkor még gimnáziumban) az 1910 - es évek elején. A mai iskola halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevel nagy szaktudással, emberséggel, türelemmel. A legutóbbi támogatási akciónk a Német-Magyar Rotary Bizottsággal közösen az iskola tankonyhájának eszközökkel való ellátása volt. A már korábban megérkezett és üzembe helyezett eszközöket a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódva adta át Hermann Koerner a bizottság elnöke és kedves felesége az iskolában.

A hagyományos karácsonyi forralt bor akciónk eredményeként újra tudtunk segíteni a Venetianer utcai iskolának. Ezúttal egy egy nagy teljesítményű számítógépet adtunk át Benson Robi szervezésében. Az iskola igazgatója és kollégái nagy örömmel fogadták a gépet hiszen ilyen nagy teljesítményű gépük nem volt eddig és nagy hasznukra lesz a fejlesztési programjukban.

Nagy Katalin  az Újpesti Speciális Általános Iskola tanára, és a Diák Önkormányzat Elnöke volt vendégünk.

Benson Róbert áttekintette az iskolával ápolt régi kapcsolatunk történetét, és átadta  ajándékunkat egy laptopot, amivel az iskola munkáját támogatjuk.