Ez történt 2009. októberében

Mai vendégünk Rébay László, a Mátyás Templom rekonstrukciójának műszaki vezetője volt.

Reich Gyula klubmesterünk egyik célkitűzése,hogy névadó épületünket jobban megismerjük.

Ebbe a sorba illeszkedett be ez az érdekes előadás.


Előadónk volt Dr. Erdődy Gábor történész: Megemlékezés az aradi vértanúkról című előadásával.

Az 1948-as forradalom, és 49-es szabadságharc kiemelkedő fejezete az európai magyarságnak, meghatározója a magyarság alapértékeinek. Egyedülálló teljesítmény volt. Az akkori politikai elit színvonala csak a német-olasz politikai egységteremtés kiemelkedő politikuséihoz volt fogható.

Kis nemzetként is az európai fejlődés élén álltunk akkor. Óriási tömegbázis képezte a polgári átalakulás alapját – egy kiteljesedő nemzeti egység tudott létrejönni.

Véleménye szerint Batthyány és a 13 aradi tábornok mártírhalála a magyar történelem máig tartó szimbóluma. Nem volt ez hiábavaló – 1948 értékei, eszméi, erkölcsi üzenete forrássá váltak – a későbbi diktatúrák alatt a demokratikus megújulás ebből meríthetett erőt.


Újra nálunk járt Katona tamás történész, megint élvezhettük színes egyéniségét, kimeríthetetlen anekdotakincsét.

Most a budai vár történetéről tudhattuk meg érdekességeket.